Rečeno, storjeno

TOLERANCE + YOUTH = ACTION - Seminar: Mednarodna udeležba.

Radovljica, Slovenija: 01.06.2008 - 30.06.2008

Biti mlad, aktiven in strpen so odgovornosti mladih v naši družbi.

Več

KOLIKO STRPNOSTI IMAMO POD KOŽO? - Dogodek. Zaključek Patch projekta.

Mestni muzej, Ljubljana, Slovenija: 11.04.2008

Kje so meje strpnosti in sprejemanja druge kulture? Je strpnost vedno pozitivna?

Več

KAJ PA ISLAMOFOBIJA? - Seminar

Ljubljana, Slovenija: 24.10.2007 - 28.10.2007

Za spoštovanje različnosti religij in začetek med-religioznega dialoga med mladimi z namenom promoviranja sodelovanja in spoštovanja kulturnih razlik v Sloveniji.

Več

KDO, ČE NE MI? KDAJ, ČE NE ZDAJ? - Delavnica, predavanje, zbiranje zamisli in vizualnih rešitev na temo klimatskih sprememb. Spremljevalni dogodek 3. bienala vidnih sporočil Brumen.

delavnica v prostorih ALU in Jakopičeva galerija, razstava; Ljubljana, Slovenija: 11.10.2007 - 22.10.2007

Zaradi potrebe po povezovanju in širjenju zavesti o pomembnosti ustvarjalnosti prijaznega okolja in aktivne participacije mladih na področjih njihovega zanimanja.

Več

PATCH - Multipartnerski mednarodni projekt.

01.01.2007 - 31.12.2007

Osredotočeni na vzpostavljanje in gradnjo specifične mreže partnerskih organizacij v regiji Centralne in Jugovzhodne Evrope ter na konkretne produkcijske naloge.

Več

KREAKT ZA BOLJŠO DRUŽBO. - Projekt čezmejnega sodelovanja z Avstrijo.

Slovenija, Avstrija: 01.01.2007 - 21.12.2007

Osredotočeni na razvoj ustvarjalne družbe, ki je ključna okoliščina za samorealizacijo mladih, tako v Sloveniji kot v Avstriji.

Več

IDEJE O IDEJAH. - Konferenca kreAktivnosti.

Velenje, Slovenija: 19.10.2006

Predstavitev dobrih ustvarjalnih praks. Razmislek o spreminjanju Slovenije v ustvarjalno družbo. V deželo, ki bo prijazna do idej in do ljudi z idejami.

Več

MOŽGANSKI WELLNESS - Seminar za nevladne organizacije.

Trbovlje, Slovenija: 14.09.2006

Tudi možgani potrebujejo blagodejno in koristno sprostitev.

Več

FIN - 1. FESTIVAL INOVATIVNOSTI

Ljubljana, Slovenija: 01.02.2006 - 28.02.2006

Organizator je Javna agencija za tehnološki razvoj RS (TIA) z namenom združevanja, vzpostavitve sodelovanja in izmenjave dobrih praks ter rezultatov vseh akterjev tehnološkega razvoja in inovativnosti.

Več

MLADI V USTVARJALNI DRUŽBI - Projekt

Slovenija: 01.01.2005 - 31.12.2005

Prehajamo v obdobje in gospodarstvo ustvarjalnosti. Razvoj je uspešen samo v krajih, ki imajo močno koncentracijo ustvarjalnih oseb. Cilj projekta je bil v izbranih okoljih po Sloveniji (v Ljubljani, Mariboru, Kopru, na Ptuju, v Krškem in Brežicah) razviti ustvarjalno skupnost, ki bo pritegnila ustvarjalne osebe in omogočila hitrejši razvoj.

Več