Rečeno, storjeno

MLADI V USTVARJALNI DRUŽBI - Projekt

Slovenija: 01.01.2005 - 31.12.2005

Prehajamo v obdobje in gospodarstvo ustvarjalnosti. Razvoj je uspešen samo v krajih, ki imajo močno koncentracijo ustvarjalnih oseb. Cilj projekta je bil v izbranih okoljih po Sloveniji (v Ljubljani, Mariboru, Kopru, na Ptuju, v Krškem in Brežicah) razviti ustvarjalno skupnost, ki bo pritegnila ustvarjalne osebe in omogočila hitrejši razvoj.

Več