Rečeno, storjeno

KAJ PA ISLAMOFOBIJA? - Seminar

Ljubljana, Slovenija: 24.10.2007 - 28.10.2007

Za spoštovanje različnosti religij in začetek med-religioznega dialoga med mladimi z namenom promoviranja sodelovanja in spoštovanja kulturnih razlik v Sloveniji.

Več

KDO, ČE NE MI? KDAJ, ČE NE ZDAJ? - Delavnica, predavanje, zbiranje zamisli in vizualnih rešitev na temo klimatskih sprememb. Spremljevalni dogodek 3. bienala vidnih sporočil Brumen.

delavnica v prostorih ALU in Jakopičeva galerija, razstava; Ljubljana, Slovenija: 11.10.2007 - 22.10.2007

Zaradi potrebe po povezovanju in širjenju zavesti o pomembnosti ustvarjalnosti prijaznega okolja in aktivne participacije mladih na področjih njihovega zanimanja.

Več

PATCH - Multipartnerski mednarodni projekt.

01.01.2007 - 31.12.2007

Osredotočeni na vzpostavljanje in gradnjo specifične mreže partnerskih organizacij v regiji Centralne in Jugovzhodne Evrope ter na konkretne produkcijske naloge.

Več

KREAKT ZA BOLJŠO DRUŽBO. - Projekt čezmejnega sodelovanja z Avstrijo.

Slovenija, Avstrija: 01.01.2007 - 21.12.2007

Osredotočeni na razvoj ustvarjalne družbe, ki je ključna okoliščina za samorealizacijo mladih, tako v Sloveniji kot v Avstriji.

Več