Rečeno, storjeno

Kreativno podjetništvo v slovenskih šolah - Sodelovanje s Podjetniškim centrom CEED Slovenija na EU projektu CENTRES

Slovenija: 01.05.2012 - 31.12.2013

Kreativne industrije postajajo vse pomembnejši akter v gospodarstvu. Predstave, kaj kreativne industrije so in katere dejavnosti sodijo v to področje, so različne. Najbolj uveljavljena je opredelitev britanske vlade: "Kreativne industrije vključujejo dejavnosti, ki temeljijo na posameznikovi...

Več

Iščeš službo? Najdi jo.

Ljubljana, Slovenija: 01.02.2012 - 30.10.2012

S projektom rešujemo problem brezposelnosti mladih in pomankljivega podpornega okolja pri njihovem najtežjem koraku uspešnega prestopa iz izobraževalnega sistema na trg dela. Stopnja brezposelnosti mladih, starih od 16 do 24 let v 27 državah članicah EU, je dvakrat višja kot celotna stopnja...

Več

Učiti se, učiti se, učite se...

Ljubljana, Slovenija: 01.02.2012 - 30.10.2012

S projektom Učiti se, učiti se, učite se želimo mladim približati učenje na zabaven in prijeten način. Na podlagi našega večletnega raziskovanja učenja, izobraževalnih metod, ključnih kompetenc in teorije, pomembne za neformalno in priložnostno izobraževanje bomo v sodelovanju z mladimi razvili...

Več

Kreativni projekti

Ljubljana, Slovenija: 01.02.2012 - 30.06.2012

Kreativne projekte sestavlja serija delavnic za mlade v ljubljanskih četrtnih mladinskih centrih. Je priložnost za mlade, da se aktivirajo in sami izdelajo svoje izdelke.

Program je zasnovan na podlagi tem, zanimivih za mlade kot so nakit, reciklaža oblačil, ljubezen, dekorativni in uporabni...

Več