EMOTION - učenje učenja – kako razviti ustvarjalne emocionalne veščine in veščine za ravnanje s stresom - Mednarodni trening

15.06.2011 - 25.06.2011 | Lorca, Španija

V zadnjih desetih letih so se organizirali številni treningi z in za mlade v Evropi, ponavadi so pokrivali teme kot so medkulturno učenje, vrednote demokracije, participacija mladih in aktivizem, vzporedno s tem pa so potekali treningi za trenerje (TOT) in razvijanje novih modulov in materialov za treninge.

Za spremembo,od zgoraj omenjenih treningov, bomo na treningu EMOTION:

  • predstavili temo čustev - koncept, teoretični aspekti, fiziologija in psihologija,
  • raziskovali svet občutkov (oblikovanje čustvenega zavedanja in razlikovanja med podobnimi občutki),
  • preoblikovali čustvene izkušnje v ustvarjalne akcije,
  • stimulirati inspiracijo preko različnih umetniških oblik (glasba, slikanje, koreografija...), ki lahko pomagajo pri upravljanju s čustvi,
  • pospešili osebnostno rast vsakega udeleženca kot osebe in kot trenerja.

Intenzivni trening bo udeležencem zagotovil široko paleto veščin, orodij, ki bodo dobro dopolnilo njihovemu znanju, veščinam in stališčem in bodo vzpodbujale osebni in profesionalni razvoj ter vedenja mladinskih delavcev in ljudi, ki bi radi obravnavali relevantne družbene teme pri delu s skupinami mladih ali mladinskih delavcev.