Komunikacija, ki je tudi pomembna - prepoznavanje predsodkov in stereotipov vizualnih sporočil - Mednarodni seminar

02.02.2010 - 30.10.2010 | Ljubljana, Slovenija

Izvedba v Ljubljani, od 13. do 18.septembra 2010.

Vabljeni: mladinski delavci in oblikovalci, ki delajo v mladinskih organizacijah iz evropskih držav.

Usposabljanje za prepoznavanje vizualnih sporočil, ki lahko povzročijo predsodke in stereotipe zaradi kulturne raznolikosti v današnjih kompleksnih družbah.

Glavni cilji seminarja:

  • povečanje zanimanje in občutljivosti udeležencev za medkulturno razumevanje;
  • naučiti udeležence, kako opazovati, videti in občutiti sporočila različnih vizualnih kultur;
  • usposobiti udeležence, da postanejo bolj smiselno selektivni za vizualna sporočila;
  • omogočiti kulturno izmenjavo različnih (nacionalnih in mednarodnih) vizualnih sporočil in poglobiti znanje ter občutke udeležencev o svoji kulturi in vizualnih okoljih;
  • obogatiti ključne kompetence, kot so ustvarjalnost, IKT, inovativnost, učenje učenja.

Pristop bo temeljil na neformalnem izobraževanju. Delo bo potekalo v skupini in individualno, večinoma z metodami izkustvenega učenja. Vključili bomo bomo nekaj teorije o pomenu vizualnega znaka, vizualnega sporočila, predsodkov, stereotipov in vizualne pismenosti, saj želimo, da bodo udeleženci izkustveno kot teoretično opremljeni za prepoznavanje vpliva omenjenih sporočil na družbo, še posebej na mlade.

Prijave pošljite na naslov tipovej@siol.net, kamor se lahko obrnete tudi za vse dodatne informacije.

Podpora: Evropska Mladinska Fundacija (EYF), Urad RS za mladino, MOL - Urad za mladino