KREAKT ZA BOLJŠO DRUŽBO. - Projekt čezmejnega sodelovanja z Avstrijo.

01.01.2007 - 21.12.2007 | Slovenija, Avstrija

Osredotočeni na razvoj ustvarjalne družbe, ki je ključna okoliščina za samorealizacijo mladih, tako v Sloveniji kot v Avstriji.

Združitev sinergij in znanja dveh organizacij iz dveh sosednjih držav. Sodelovanje s KB5 iz Avstrije.

Glavni cilj je oblikovanje publikacije, ki vsebuje raziskavo obstoječega stanja na področju ustvarjalnega okolja v obeh državah in predloge za njegov razvoj S publikacijo želimo promovirati pomen in razvoj ustvarjalnega okolja za mlade.S skupnimi aktivnostmi povezujemo mlade iz obeh držav, s ciljem oblikovanja ustvarjalne družbe. Nastala je USTVARJALNA ZABELEŽKA.

Podpora: program MLADINA