Kul služba! - Projekt Mestne občine Ljubljana za zaposlovanje mladih.

20.02.2017 - 22.02.2017 | Ljubljana

Mladi so se v okviru projekta usposabljali za konkretna delovna mesta. Šlo je za  nadgrajevanje kompetenc mladih, pridobivanje novih referenc in za proces, ki bo mladim omogočil najprej Usposabljanje na delovnem mestu (program Zavoda RS za zaposlovanje) in morebitno zaposlitev v enem od javnih zavodov ali podjetij, katerih ustanoviteljica je MOL.

V izvedbo projekta je bilo vključenih 15 mladih. Program usposabljanja mladih je obsegal približno 16 ur in je bil razdeljen v 4 delavnice.

Delavnice za mentorje so izvedli strokovnjaki JZ Cene Štupar, program za mlade pa so izvedli strokovnjaki mladinskega dela JZ Mladi zmaji ter mladinskih organizacij TiPovej! in Zavod Nefiks.

Podpora: Mestna občina Ljubljana