L2L (Learn to Learn – Učenje učenja) - Dveletni mednarodni projekt o kompetenci učenje učenja.

01.11.2009 - 31.10.2010

Razvoj konkretnega pristopa in nove metodologije. Evropska mreža sedmih organizacij je združila moči za oblikovanje, izvedbo in analizo inovativnih pristopov na področju neformalnega izobraževanja odraslih (in mlajših odraslih) z namenom razvijanja kompetence (znanje, veščine, stališča) "Učenje učenja", ki omogoča učencu da načrtuje, organizira, izvede ter ovrednoti svoje učenje, še posebej skozi prizmo samo-vodenega učenja. Projekt se ukvarja s kompetenco »Učenje učenja« kot najpomembnejšo ključno kompetenco vseživljenjskega učenja in želi podpreti izobraževalno osebje, tako, da jim priskrbi in razvije kompetence in metodologije potrebne za uresničitev tega koncepta učenja.

Mreža organizacij: IKAB (Institute for Applied Communication Research in Non-formal Education) – Nemčija, Pame Ambro (Going Forward) – Italija; LIJNA (Association of Youth Non-formal Education) - Litva; TiPovej! (Institute for Creative Society) – Slovenija; Institute of Educational Sciences at the University of Innsbruck – Austria; EUROACCION – Španija ; UNIQUE (United for Innovation and Quality in Education) – Evropska mreža, ki združuje vse zgoraj omenjene organizacije.

Dogodek v Sloveniji: seminar za trenerje in moderatorje od 7. do 14.6.

Podpora: EU program Grundtvig, akcija vseživljenjskega učenja