LEPA GESTA - mesečni raziskovalni dogodki

01.01.2015 - 31.12.2015 | Slovenija

Kaj je lepa gesta? To vprašanje, ki ga je v okviru naše organizacije iniciairala skupina mladih, ki so bili pri nas na praksi. Najprej smo na vprašanje odgovarjali v okviru dogodka, ki smo ga organizirali s partnersko organizacijo PUNKT iz Trbovelj v prostorih Cooworking Zasavje. Odkrili smo, da to vprašanje prinaša zanimive odgovore in poraja še bolj zanimiva vprašanja. Zato z dogodki nadaljujemo tudi v Ljubljani. Vprašanje "Kaj je lepa gesta?" prinaša zanimive razmisleke, ki vodijo do večjega zavedanja o družbi, željenih spremembah in kako lahko k temu prispevamo. S to projektno idejo želimo narediti ljubljanski prostor prijaznejši, toplejši in predvsem bolj odprt.

Z ozaveščanjem svoje lepe geste in lepih gest drugih, se zavemo svoje povezanosti in svojega vpliva na družbo, v kateri živimo. Mladim pomagamo priti do spoznanja, da imajo moč in odgovornost za oblikovanje lastnega življenja in tudi življenja našega mesta. Odkrivamo, katere lepe geste že delamo in katere lahko še storimo.

Izvajamo mesečne dogodke. Tema vsakega srečanja je izpeljana iz prejšnjega dogodka.

Podpora: Urad za mladino MOL, Urad RS za mladino