Letno poročilo Zavoda TiPovej!

27.01.2022

Tudi letos z vami delimo vsebinsko in finančno poročilo o našem delovanju. Bili smo aktivni v pravem pomenu besede! Poleg vseh lastnih lokalnih in nacionalnih projektov (Šola za lajf, Osebni model razvoja, Učne in poklicne poti prihodnosti, Učenje Učenja, ...) smo nadgradili naša partnerstva (Mestni Inkubator, Socialni Inovatorji, Inkubator 4.0, Mreža KROJ, Mreža CONNECT, ...) in se vključevali v številne mednarodne iniciative (Povezana mesta učenja, Mladi sooblikujejo mesta učenja, BITE of Art, ...) in še ogromno vsakdanjih, tedenskih, mesečnih iniciativ, ki se rojevajo iz našega sodelovanja z mladimi in drugimi mladinskimi organizacijami, javnimi zavodi, občinami ter podjetji.