MOJ PRVI PODJETNIŠKI PROJEKT

01.02.2013 - 30.10.2013 | Ljubljana, Slovenija

Pogum, Kreativnost in Podjetnost so ključne veščine, ki jih moramo vzgajati pri mladih, zato za mlade izvajamo delavnice in srečanja, kjer jih spodbujamo k podjetnosti in jih preko izkustvenega učenja seznanjamo z osnovnimi elementi podjetništva: ideja, preverjanje ideje, načrtovanje, izvedba, promocija, prodaja.

Mladi imajo priložnost za pridobitev lastnih izkušenj iz podjetništva in razumevanje celotnega procesa od izdelka do zaslužka. Program snujemo in izvajamo v sodelovanju z uspešnimi podjetniki. Hkrati s projektom preverjamo idejo socialnega podjetja, ki bi zaposlovalo najbolj ranljive ciljne skupine mladih in sicer osipnike in prve iskalce zaposlitve.

Mlade želimo opremiti z znanjem in izkušnjo, da postanejo kreatorji svojih služb in ne le iskalci zaposlitve. Učimo jih postavljanja ambicioznih ciljev in načrtovanja, kako cilje doseči. Hkrati poudarjamo pomen neformalnega izobraževanja in pridobivanja izkušenj v realnem sektorju že v času šolanja, kar je danes nujno, a se premalo mladih, pa tudi njihovih staršev in učiteljev, tega zaveda.

Program pomaga mlademu posamezniku razviti ključne kompetence, ki so danes potrebne za uspešno samostojno življenje: podjetnost in inovativnost; učenje učenja in aktivno vključevanje v družbo.

Program izvedbeno temelji na metodah neformalnega učenja, kjer dobijo osrednjo vlogo mladi udeleženci, ki odločilno sooblikujejo učne cilje in učno pot. Poseben pomen ima ustvarjalnost kot veščina, ki bo udeležence pripeljala do več rešitev.

Podpora: Urad za mladino MOL, Urad RS za mladino