MOJE DVORIŠČE JE MOJE IGRIŠČE

01.04.2013 - 30.07.2013 | Ljubljana, Slovenija

Med bloki na ulici Ane Ziherlove v Šiški bomo izvedli 10 ustvarjalnih delavnic za otroke vseh starosti.
Uporabili bomo predvsem reciklirane materiale in tiste, ki jih najdemo v okolici, kot so veje, kamni, storži.
Otroke bomo naučili, kako si lahko sami zunaj naredijo igračo ali igralo. Hkrati jih bomo spodbujali, da razvijajo odgovoren odnos do okolice svojega doma in da prispevajo k temu, da je okolica stanovanjskih blokov varen, inspirativen in lep prostor za celotno lokalno skupnost. Potrudili se bomo, da bodo delavnice zanimive za fante in dekleta.

V okviru delavnic bomo otrokom ponudili zdrave prigrizke in napitke kot izhodišče za pogovor o zdravi prehrani in skrbi za naravno hrano. Tematsko smo delavnice razporedili tako, z otroci soustvarjamo prostor na igrišču, ga bogatimo z igrali, prostorskimi inštalacijami in drugimi izdelki (vetrnice, zmaji,nakit), ki bodo nastali na delavnicah.

Delavnice si sledijo na način, da bo prva delavnica začetek zgodbe in zadnja proslavitev, hkrati vseh deset delavnic deluje kot ena zgodba, a na drug način je tudi vsaka posamezna delavnica zgodba zase.

V času od 24.6. do 15.7. 2013 med 16. in 18. uro bomo izvedli 10 delavnic. S prvo pričnemo v ponedeljek 26. junija ob 16. uri.

Z ustvarjalnicami bomo prispevali k lokalni skupnosti.

Podpora: MOL - Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje