NENASILNA KOMUNIKACIJA IN REŠEVANJE KONFLIKTOV - PIECE OF CAKE - Mednarodni trening

04.07.2011 - 12.07.2011 | Mali Idjoš, Srbija

Trening bo udeležencem preko izkustva, na osebnem in skupinskem nivoju, zagotovil znanje, razumevanje in analiziranje konfliktov. Na treningu bomo predstavili različne metode in tehnike ravnanja s konflikti kot so: aktivno poslušanje, parafraziranje, povratna sporočila, asertivnost, empatija ter model komunikacijskih veščin za povečanje razumevanja in uporabe modela v praksi.

Na treningu bomo spoznali kako se soočiti s konfliktnimi situacijami in kako jih konstruktivno rešiti. Ob tem se bomo naučili kako ta znanja in orodja prenesti v delo z ranljivimi skupinami, da jih bomo okrepili za soočanje z izzivi vsakodnevnega življenja.