Osebni model razvoja: - Delavnica za razumevanje sebe in svojih vrednosti ter za premik v želeno smer zaposlitve ali prostovoljnega dela.

01.11.2020

Izvedli smo 20 srečanj v Ljubljani in po Sloveniji in z mladimi raziskoavli njhove vrednote, poslanstvo, vizijo in cilje. Definirali kaj znajo in kaj že imajo in opredelili njihove kompetence (znanje, veščine in odnosi do...). Z uporabo orodja Osebni model razvoja so si udeleženci odgovorili na ključna vprašanja in izdelali načrt akcije.