"Pripravljeni. 1,2,3. Rišemo" - DELAVNICA GRAFIČNEGA MODERIRANJA

17.03.2016 - 19.03.2016 | Slovenija

Delavnica je odprla nove možnosti za uporabo grafičnega jezika. Ta lahko koristi pri izvedbi izobraževanj, pri zapisovanju rezultatov ali dogovorov na različnih dogodkih. Uporaba besed, oblik, barv in slik, s katerimi se ilustrira vsebino in ustvari pomen da se lažje podpre prenos znanja in idej.

Partnerstvo: Društvo Moderatorjev Slovenije in TiPovej!