Šola za lajf - PKP - Pogumni. Kreativni. Podjetni. - Delavnice na srednjih šolah v Ljubljani

01.01.2017 - 31.12.2017 | Ljubljana

Ker znanje ni samo v učbenikih.

Mladi so pogumni, kreativni in podjetni. Da bodo to verjeli tudi sami in res zaupali vase in v svoje sposobnosti, jim pomagamo z novimi znanji, odpiranjem obzorij in pomočjo pri ustvarjanju in realizaciji njihovih idej. Pri izvedbi programa sodelujejo podjetniki mlajše generacije in uspešni posamezniki.

Živimo v času, ko svet potrebuje mlade, ki so notranje motivirani, ustvarjalni, odprti za učenje in pogumni. Mlade, ki se ne bojijo neuspeha. Izobraževalni program Pogumni. Kreativni. Podjetni. mladim omogoča, da zažarijo v svojih talentih in odgovorno poskrbijo za svojo prihodnost. Omogoča jim, da družbene in podjetniške veščine pridobijo že v srednji šoli. Ponuja jim prostor za vizije, nove ideje in priložnosti za uspeh. Spodbudi jih, da razmišljajo o lastnih idejah in k lastnemu iskanju poti za vključitev v družbo in na trg dela. Hkrati pa krepijo tudi svoje sposobnosti za samorealizacijo in razvijajo veščine ustvarjalnega razmišljanja in podjetnosti, ki sta dve najpomebnejši področji današnjega časa.

Izvedba 30-urnega program na Srednji Ekonomski šoli Roška in Srednji trgovski šoli v Ljubljani.

Podpora: Urad za mladino MOL, Urad RS za mladino