ŠOLA ZA LAJF - PKP – POGUMNI. KREATIVNI. PODJETNI. - delavnice na srednjih šolah v Ljubljani

01.01.2016 - 31.12.2016 | Ljubljana, Slovenija

Ker znanje ni samo v učbenikih.

Mladi so pogumni, kreativni in podjetni. Da bodo to verjeli tudi sami in res zaupali vase in v svoje sposobnosti, jim pomagamo z novimi znanji, odpiranjem obzorij in pomočjo pri ustvarjanju in realizaciji njihovih idej. Pri izvedbi programa sodelujejo podjetniki mlajše generacije in uspešni posamezniki.

Živimo v času, ko svet potrebuje mlade, ki so notranje motivirani, ustvarjalni, odprti za učenje in pogumni. Mlade, ki se ne bojijo neuspeha. Izobraževalni program Pogumni. Kreativni. Podjetni. mladim omogoča, da zažarijo v svojih talentih in odgovorno poskrbijo za svojo prihodnost. Omogoča jim, da družbene in podjetniške veščine pridobijo že v srednji šoli. Ponuja jim prostor za vizije, nove ideje in priložnosti za uspeh. Spodbudi jih, da razmišljajo o lastnih idejah in k lastnemu iskanju poti za vključitev v družbo in na trg dela. Hkrati pa krepijo tudi svoje sposobnosti za samorealizacijo in razvijajo veščine ustvarjalnega razmišljanja in podjetnosti, ki sta dve najpomebnejši področji današnjega časa.

Izvedba 30 urnega program na Srednji Ekonomski šoli Roška in Srednji trgovski šoli v Ljubljani.

Podpora: Urad za mladino MOL, Urad RS za mladino