TOLERANCE + YOUTH = ACTION - Seminar: Mednarodna udeležba.

01.06.2008 - 30.06.2008 | Radovljica, Slovenija

Biti mlad, aktiven in strpen so odgovornosti mladih v naši družbi. Aktivno državljanstvo na lokalni ravni je možnost spreminjanja sveta na bolje. Na eni strani so mladi sami odgovorni za svojo prihodnost, na drugi strani so odvisni od trga dela in izobraževalnega sistema. Naša naloga je, da mlade usposobimo za izvajanje demokracije, da jim damo priložnosti za aktivno državljanstvo.

Zato seminar na teme: različnost, antidiskriminacija, mladinsko delo, razvoj in uresničevanje idej, vodenje projektov.
S končnim ciljem: novi projekti mladih za dvig strpnosti na lokalnih nivojih.

Podpora: Evropska Mladinska Fundacija (EYF), Urad RS za mladino, MOL - Urad za mladino.