Uresniči se! - Delavnice za mlade

01.08.2010 - 30.10.2010 | Ljubljana, Slovenija

Uresniči se! je program za mlade v ljubljanskih četrtnih mladinskih centrih.
Uresniči se! je priložnost za mlade, da se aktivirajo in poiščejo svojo priložnost.
Uresniči se! je zasnovan kot vzpodbuda mlademu človeku, da se uči, pridobiva veščine, razmišlja o lastnih idejah in jih uresničuje. Program sestavljajo delavnice na način, da so samozadostne in hkrati si logično sledijo, kar mlademu človeku omogoča nadgradnjo obstoječega znanja in veščin. Delavnice so zasnovane tako, da sprožajo procese notranje motivacije, ki energijo za soočanje z zunanjimi dejavniki (starši, šola, družba, pričakovanja, standardi) črpajo predvsem iz potrebe po samouresničenju. Program izvedbeno temelji na metodah neformalnega učenja, kjer dobijo osrednjo vlogo mladi, ki odločilno sooblikujejo učne cilje in učno pot. Poseben pomen ima ustvarjalnost kot veščina, ki udeležence pripelje do več rešitev.

Program pomaga mlademu posamezniku razviti ključne kompetence, ki so danes potrebne za uspešno samostojno življenje:

  1. ustvarjalnost, podjetnost in inovativnost
  2. učenje učenja
  3. aktivno vključevanje v družbo