Uživajmo evropsko državljanstvo in...

01.09.2013 - 01.09.2014 | Slovenija

Projekt je bil namenjen mladim, da skozi različne aktinosti razvijejo socialne in državljanske kompetence, komunikacijske veščine in kritično razmišljanje, da pridobijo informacije, znanje in razumevanje evropskega državljanstva in pravic, ki iz njega izhajajo. Z mladimi smo raziskovali različne oblike udejstvovanja na vseh ravneh, od lokalne do evropske. Analizirali smo oblike neposredne in predstavniške demokracije ter preučevali možnosti udejanjanja na evropskem nivoju. Poseben poudarekje bil namenjen volitvam v Evropski parlamanet, ki so se zgodile 25. maja 2014 in pa vsebinam pomembnim za mlade – od zaposlovanja do varovanja zasebnih podatkov in migracijskih politik.

Projekt je vodil Zavod Za in Proti, v sodelovanju s partnerskimi organizacijami Razvojna agencija Kozjansko - mladinski center Šentjur in Zavod Kersnikova.

Podpora: Program Mladi v akciji