Vizije dela z mladimi - Projekt krepitve zmogljivosti organizacij

01.01.2017 - 31.12.2017 | Mednarodno

Projekt, ki je krepil zmogljivosti mladinskih organizacij za mobilizacijo skupnosti o mladinskem delu z uporabo vizualnih sporočil in digitalne komunikacije kot orodja.

TiPovej! je v projektu sodeloval kot zunanja organizacija s področja strateškega načrtovanja in mladinskega dela.

Rezultat projekta: Vodnik po modernih komunikacijskih strategijah – dostopen tukaj.

Podpora: Program Erasmus+ Evropske unije.