VKLJUČI ME

01.11.2015 - 01.10.2016

VKLJUČI ME

Oktober 2015 – oktober 2016

Mednarodni  projekt  »Vključi me - Oblikovanje sistema usposabljanja za preprečevanje zgodnjega opuščanja šolanja «

Projekt se posveča krepitvi  kapacitet mladinskih delavcev, da oblikujejo neformalne, inovativne, izobraževalne metode, ki bi pomagale mladim, ki dosegajo skromnejše  šolske rezultate, da ne izpadejo iz  izobraževalnega  sistema, trga delovne sile in družbe.

Projekt je sestavljen iz študijskega obiska  in sedem-dnevnega seminarja za mladinske delavce. Rezultat projekta bo priročnik usposabljanja za  preprečevanje zgodnjega opuščanja šolanja mladih.

Partnerji v projektu:  Libero- Srbja, OUT OF THE BOX – Belgija,  PRONI - Bosna in Hercegovina, TiPovej- Slovenija, JEF- Črna Gora, MOJU - Portugalska,  KYL -  Kosovo. 

 

 

 

Podpora: Podpora: Erasmus + K2 Capacity Building in the field of Youth