AKTUALNI PROJEKTI

OSEBNI MODEL RAZVOJA

Delavnica za razumevanje sebe in svojih vrednosti ter za premik v želeno smer zaposlitve ali prostovoljnega dela.

Na delavnici ponudimo sveže pristope pri prvih korakih do zaposlitve ali spremembe poklicne poti z jasnim pregledom nad tem, kaj imamo, kaj znamo in kaj lahko doprinesemu svetu. Proces dela prinaša svežino in motivacijo za bodoče delo.

Naša naloga je, da udeležencem pomagamo opisati, pojasniti, izboljšati ali na novo postaviti njihov lasten osebni model razvoja. To pomeni, da skupaj sledimo metodologiji osebnega modela razvoja in pri tem uporabljamo temu namenjen kanvas. Po delavnici udeleženci vidijo, kaj so njihove močne strani in kaj je tisto, po čemer se razlikujejo od drugih. Mladim to lahko pomaga pri izbiri pravega študija, zaposleni pa se lažje odločijo, kateri bi moral biti naslednji korak v njihovi karierni poti.

Podpora: Urad za mladino MOL, Urad RS za mladino

POVEZANA MESTA UČENJA

Mestna spletna platforma, ki mestom in regijam omogoča ustvarjanje edinstvenih učnih poti za mladostnike z uporabo interaktivnih zemljevidov, spletnih seznamov predvajanja in digitalnih odprtih značk.

Mesta učenja so iniciativa, temelječa na unikatni spletni platformi, ki mladim omogoča, da na enostaven način brskajo po različnih učnih priložnostih v mestu. Iniciativa trenutno deluje v 12 evropskih mestih in regijah, od katerih se želi Ljubljana naučiti dobrih praks ter jih prenesti v svoje okolje. S prenosom uporabe te infrastrukture v Ljubljano bodo mladi, ki živijo, delajo, študirajo v ali redno obiskujejo prestolnico, dobili dostop do spletne platforme, ki temelji na določenem geografskem območju, ter vseh njenih funkcij - vključno z interaktivnim zemljevidom, učnimi seznami predvajanj (angl. learning playlists) in digitalnimi značkami. Ko bodo različne učne priložnosti zbrane na enem mestu, bodo mladi imeli pregled nad vsemi priložnostmi, ki jim jih njihovo mesto ponuja. Na ta način bodo tudi njihove učne poti postale bolj ciljno orientirane, njihova učna mobilnost pa bolj fleksibilna. Ko bo platforma aktivno delovala, bo mladim omogočala, da: brskajo po zemljevidu Ljubljane, kjer so mapirani posamezni ponudniki izobraževanj in njihove učne priložnosti; sledijo že oblikovanim učnim seznamom predvajanj ali pa oblikujejo svoje ter so za svoje dosežke nagrajeni z digitalnimi značkami.

Podpora: Projekt je podprt s strani programa Erasmus+.

"BITE of Art" NAJ TE UGRIZNE UMETNOST

Predstavitev novega poslovnega modela evropskim izvajalcem kulturnih dejavnosti sodobne umetnosti za vzgojo mladega občinstva.

V okviru projekta " Naj te ugrizne umetnost." bomo z uporabo novih orodij za privabljanje nove, mlade publike v sodobno umetnost razvili inovativni poslovni model. Le ta predstavlja skupno vizijo kulturnih in umetniških organizacij, ki prihajajo iz Španije, Slovenije in Srbije. V projektu  združujemo sodobno tržno, poslovno in komunikacijsko strokovno znanje z inovativnimi umetniškimi dogodki ter ustvarjamo paket, katerega bistven namen je na novo definirati pristop sodobne umetnosti do trga in je namenjen mladim, kot novemu občinstvu sodobne umetnosti. Z njim bomo prispevali k zagotavljanju finančne stabilnosti izvajalcev kulturnih in umetniških dejavnosti.

V današnji hitro spreminjajoči se družbi, ki jo oblikujejo hiter razvoj tehnologije, nove ideje, spremembe v komunikaciji in navadah ljudi, se različne panoge soočajo s ključnim izzivom – ali zavrniti prilagajanje novim razmeram okolja ali jih sprejeti in izkoristiti za lasten napredek. To danes velja tako za organizacije kot za kulturo in umetnost, ki sta obkroženi s spreminjajočimi pogoji delovanja in postajata vedno bolj oddaljeni od navadnih državljanov, predvsem mladih. Izziv je na dveh ravneh: NAČIN KOMUNIKACIJE med kulturnimi subjekti in mladimi ter INOVACIJA v smislu ponujene VSEBINE.

Podpora: Ustvarjalna Evropa (2014-2020)- Kultura (Projekti sodelovanja 2019)

Pogumni. Kreativni. Podjetni.

Mladi so pogumni, kreativni in podjetni. Da bodo to verjeli tudi sami in res zaupali vase in v svoje sposobnosti, jim pomagamo z novimi znanji, odpiranjem obzorij in pomočjo pri ustvarjanju in realizaciji njihovih idej. Živimo v času, ko svet potrebuje mlade, ki so notranje motivirani, ustvarjalni, odprti za učenje in pogumni. Mlade, ki se ne bojijo neuspeha. Izobraževalni program Pogumni. Kreativni. Podjetni. mladim omogoča, da zažarijo v svojih talentih in odgovorno poskrbijo za svojo prihodnost. Omogoča jim, da družbene in podjetniške veščine pridobijo že v srednji šoli. Ponuja jim prostor za vizije, nove ideje in priložnosti za uspeh. Spodbudi jih, da razmišljajo o lastnih idejah in k lastnemu iskanju poti za vključitev v družbo in na trg dela. Hkrati pa krepijo tudi svoje sposobnosti za samorealizacijo in razvijajo veščine ustvarjalnega razmišljanja in podjetnosti, ki sta dve najpomebnejši področji današnjega časa.


30-urni program se izvaja na srednjih šola in v mladinskih centrih. Pri izvedbi programa sodelujejo podjetniki mlajše generacije in uspešni posamezniki.

Podpora: Urad za mladino MOL, Urad RS za mladino

Zelena Ljubljana - Mestni inkubator

Program “Kaj je dobro in je lahko še boljše?” je usposabljanje, mentorstvo in finančna podpora za aktivne mlade od 18. do 29. leta, ki z zamišljenimi idejami izboljšujete kakovost življenja in širite dobro v mestu. TiPovej! skrbi za potek delavnic in mentorski proces, program pa poteka od novembra do aprila in obsega:
-    3 x 3 ure delavnic s strokovnjaki za uresničevanje idej;
-    individualne mentorske ure;
-   za do 10 izbranih projektov ob koncu usposabjanja od 200€ do 1000€ sofinanciranja izvedbe.

Ideje spreminjamo v projekte in pomagamo pri njihovi uresničtvi. Najprej prijaviš idejo, ki jo skozi delavnice, diskusije in zabavo zbrusimo do konkretnega projekta.

Projekt se izvaja na področju MOL: za mlade od 18 do 29 let.

Podpora: Urad za mladino MOL, Urad RS za mladino

Mladinska mreža za karierni razvoj

Od leta 2018 sedem partnerjev kreira in postavlja Mladinsko mrežo za karierni razvoj.

Kako to mrežo vidimo mi? Mladinska mreža za karierni razvoj je ključen akter na področju kariernega razvoja mladih. Je relevanten sogovornik odločevalcem, povezovalec reprezentivnih organizacij, postavlja standarde kakovosti na področju, mladim pa omogoča dostop do kvalitetnih informacij ter je prostor za razvoj potencialov.

Podpora: Urad za mladino MOL, Urad RS za mladino