VSAKA GLAVA JE LOHK ZLATA JAJCA!
Dobrodošli v svetu delavnic, treningov in svetovanj za razvoj ustvarjalnosti, generiranje in uresničevanje idej ter za učenje učenja.
DELAJ TISTO, KAR TI GOVORI SRCE.

TiPovej! je izobraževalni center za ustvarjalnost, podjetnost, pogum in učenje.

Dobrodošli v svetu delavnic, treningov in svetovanj za razvoj ustvarjalnosti, generiranje in uresničevanje idej ter za učenje učenja.

TiPovej! vzpodbuja drugačnost, inovativnost in ustvarjanje. Smo svetovalci za motiviranje sodelavcev, dijakov, partnerjev. Učimo vas prepoznavati znanje in dosežke pri zaposlenih, sodelujočih, udeležencih.

Pomagamo posameznikom, nevladnim organizacijam, podjetjem in šolam, da postanejo uspešne in zadovoljne. Kako lahko pomagamo vam?

Ustvarjalnost je pomembna osebna, poslovna in družbena vrednota.

TiPovej! je izobraževalna organizacija s statusom mladinske organizacije v javnem interesu. Ukvarjamo se z razvijanjem idej in ustvarjalnega razmišljanja, z vzpostavljanjem ustvarjalnega okolja in s podporo ustvarjalnim posameznikom, organizacijam ter projektom.

V šolah, nevladnih organizacijah in podjetjih TiPovej! izvaja delavnice in treninge, s katerimi udeležencem pomagamo poiskati lastno ustvarjalnost, jih učimo ustvarjalno razmišljati in s skupinskim delovanjem iskati nove rešitve.

Strah pred neuspehom ni nič neobičajnega - potrebno ga je premagati.

TiPovej! je za mlade odlična izhodiščna točka za osebni uspeh. Pomaga jim na poti k samouresničitvi, tako, da jih nauči ustvarjalno razmišljati in uresničevati ideje ter jih opogumiti za postavljanje ambicioznih ciljev in uresničevanje sanj.

TiPovej! skozi nacionalne in mednarodne projekte, samostojno in v partnerstvih uporablja metode neformalnega in izkustvenega učenja, promovira ustvarjalnost kot vrednoto in pomaga ljudem k samouresničitvi. Sodelujemo pri pripravi in izvedbi študijskih obiskov ter treningov.

V neformalnem izobraževanju, delu z mladimi in vzpodbujanju ustvarjalnosti že od leta 1999

TiPovej! deluje v skladu s strategijo Evropa 2020. Ta izpostavlja ključne kompetence, kjer sta na prvem mestu osebna izpolnitev in osebni razvoj skozi vse življenje.

TiPovej! - Zavod za ustvarjalno družbo je bil ustanovljen leta 2005, z namenom širjenja kulture ustvarjalnosti, usposabljanja za uresničevanje idej in prispevanja k oblikovanju ustvarjalne družbe. Pred tem - od leta 1999 – je TiPovej! deloval kot projekt Urada RS za mladino.

Leta 2007 je TiPovej! soustanovil mednarodno Evropsko mrežo UNIQUE – United for Innovation and Quality in Education, katere poslanstvo je podpora vseživljenjskemu učenju, s pristopi neformalnega in priložnostnega učenja z namenom razvijanja demokracije in aktivnega državljanstva na vseh nivojih.

Upati si, pomeni uspeti.

TiPovej! verjame, da imajo ljudje, ki znajo jasno predstaviti svoje ideje več možnosti za uspeh. Več ljudi je sposobnih uresničiti svoje ideje, bolj razvita in uspešna je družba.

TiPovej! želi Slovenijo narediti ugodno za uresničevanje idej, ustvariti družbeni prostor, kjer se bodo dobre ideje spreminjale v projekte, v organizacije in se uresničevale. Vzpostaviti in vzdrževati hočemo okolje, ki je varno, tolerantno in prijazno do sprejemanja ter uresničevanja idej.

NAČIN DELA

1. Zakonitosti neformalnega učenja

Neformalno učenje je vedno namerno, oblikovano z vnaprej določenimi učnimi cilji ter učno potjo, s katero naj bi te cilje dosegli.  Udeleženci sami določijo učne cilje ali pa pri njihovem določanju aktivno sodelujejo. Vloga »učenca« prehaja v vlogo »učitelja« in obratno.

2. Poudarek je na razvijanju posameznikovih potencialov

Izobraževalni proces spodbuja in omogoča udeležencem doseči vse potrebne vrednote, sposobnosti, znanje in razumevanje, ki jih potrebujejo v življenju.  Prav tako jih navdaja s samozaupanjem in ustvarjalnostjo v vseh življenjskih okoliščinah.

3. Način dela je učenje, ki spodbuja 3 ključne kompetence:

USTVARJALNO RAZMIŠLJANJE

je osnovna človekova lastnost, ki z našim načinom dela postane veščina in prednost.

PODJETNOST IN POGUM

je akcija, ko si upaš uresničiti svojo idejo, ko si upaš povedati svoje mnenje.

UČENJE UČENJA

pomeni zavedanje samega sebe kot učenca, motivacija za učenje, zastavljanje učnih ciljev ...

4. TiPovej! delavnice prispevajo k osebnosti rasti posameznega udeleženca ter k izboljšanju vzdušja in povezanosti v skupini.

5. Atributi izvedbe:

  • izkustveno in neformalno učenje,
  • aktivno sodelovanje,
  • ustvarjalno reševanje,
  • odprto in dostopno komuniciranje, 
  • domišljen proces in izvedba.

Novice

Zelena Ljubljana

Si kdaj želiš spremeniti svet okoli sebe?

Vabimo te, da se pridružiš mladim, ki se bodo usposobili za odkrivanje svojih super moči ter zunanjih priložnosti. Poleg osebnega razvoja te bomo naučili uresničevanja idej in razvoja projektov. Srečali se bomo s posamezniki, ki so Ljubljano že obogatili s svojimi idejami, znanjem in dobrim delom. Mi jim rečemo agenti sprememb.

Skupaj želimo ustvariti inkubator kakovosti mestnega življenja, ki bo postal platforma izobraževanja, podpore in uresničevanja lokalnih pobud.

Zakaj? Zato, ker prihodnost ustvarjamo meščani. V Ljubljani želimo povečati število proaktivnih mladih, ki širijo virus pozitivnega poizvedovanja in uspešno izkušnjo realizacije idej.

Trenutno se naš projekt imenuje Partnerstvo za Zeleno Ljubljano, ker želimo pozitivne spremembe v letu, ko Ljubljana nosi naziv Zelena prestolnica Evrope pod sloganom: LJUBLJANA. Zate. Skupaj z vami, mladimi, pa bomo skozi projekt zasnovali naše novo ime.

K sodelovanju vabimo mlade:
- stare do 29 let;
- brezposelne (ni potrebno biti prijavljen na Zavodu za zaposlovanje);
- z interesom za dvig kakovosti življenja v Ljubljani;
- z željo po proaktivnosti, samoiniciativnosti, samostojnosti, po ustvarjanju projektov v korist skupnega dobrega;
- ki imajo radi Ljubljano.

POMEMBNI DATUMI:

8. april 2016: usposabljanje po metodologiji Appreciative Inquiry (https://appreciativeinquiry.case.edu/intro/whatisai.cfm) / pozitivnega poizvedovanja in opolnomočenja za izvajanje intervjujev pozitivnega poizvedovanja z agenti sprememb v Ljubljani (vplivnimi ljudmi oz. ljudmi, ki so pri svojem delu dosegli premike na boljše, iščejo nove pristope za dvig kakovosti življenja v Ljubljani in so lahko zgled drugim).


PRIJAVI SE najkasneje do 6. april na povezavi: docs.google.com/a/mladizmaji.si/forms/d/154JkxhUk-WcepFyA4t4gwuWujvCKfvMt6k3PzMt5Ejo/viewform

do 3. maja: Izvedba osebnih intervjujev pozitivnega poizvedovanja. Vsak od mladih izvede 3 intervjuje dolge približno 40 min in zapis slišanega v poseben obrazec, kar bo vzelo dodatne pol ure.

1. junij 2016: Od vizije do projekta – opolnomočenje meščanov za zeleno Ljubljano. To bo interaktiven in inspirativen dogodek, na katerem bomo predstavili rezultate intervjujev in skupaj iskali načine, kako dvigniti kakovost življenja v mestu. Mestni muzej.

junij, september 2016: Mladi imajo možnost sodelovati pri izvedbi eni proaktivne kavarne (participativna metodologija za preverjanje idej) v četrtnih skupnosti Ljubljane, max 3h, kjer lahko s pomočjo drugih udeležencev razvijajo SVOJO podjetniško idejo za razvoj LJubljane

september 2016: Vikend usposabljanje “Od ideje do uresničitve” in na enodnevni delavnici za preverjanje idej ter 2 uri mentorstva na idejo. Mladi pridobijo razumevanje procesa od ideje do uresničitve, postanejo motivirani za razvijanje svoje ideje, jo znajo preveriti, finačno ovrednotiti in predstaviti javnosti – v usposabljanju se krepi kompetence ustvarjalnosti, podjetnosti in učenje učenja.

november 2016: Priprava načrta uspeha, ki bo jasno opisal idejo
in nakazal način njene uresničitve.


O izboru boš obveščen(a) do 6 aprila.

Več informacij o projektu:
drustvo-moderatorjev.si/dogodki/aktualni-dogodki/zelena-ljubljana-mesto-kjer-vsak-svoj-prostor-najde/

Dodatne informacije na e-naslovu: natalijavrhunc@yahoo.com.

Projekt izvajamo partnerji: TiPovej!Zavod za ustvarjalno družbo, Društvo moderatorjev Slovenije, Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije, Mestna občina Ljubljana, Javni zavod Mladi zmaji, , Pogovorjevalnice, Brez izgovora Slovenija in Mestni muzej Ljubljana.

Več

ZELENA LJUBLJANA

Mesto, kjer vsak svoj prostor najde

Več

POLETNA ŠOLA ZA POGUMNE, KREATIVNE IN PODJETNE

V življenju lahko narediš veliko. In mi smo tu, da ti pomagamo. Želimo vas navdahniti, da boste delali, kar si želite. Za pogumne. Za kreativne. Za podjetne.

Več