VSAKA GLAVA JE LOHK ZLATA JAJCA!
Dobrodošli v svetu delavnic, treningov in svetovanj za razvoj ustvarjalnosti, generiranje in uresničevanje idej ter za učenje učenja.
DELAJ TISTO, KAR TI GOVORI SRCE.

TiPovej! je izobraževalni center za ustvarjalnost, podjetnost, pogum in učenje.

Dobrodošli v svetu delavnic, treningov in svetovanj za razvoj ustvarjalnosti, generiranje in uresničevanje idej ter za učenje učenja.

TiPovej! vzpodbuja drugačnost, inovativnost in ustvarjanje. Smo svetovalci za motiviranje sodelavcev, dijakov, partnerjev. Učimo vas prepoznavati znanje in dosežke pri zaposlenih, sodelujočih, udeležencih.

Pomagamo posameznikom, nevladnim organizacijam, podjetjem in šolam, da postanejo uspešne in zadovoljne. Kako lahko pomagamo vam?

Ustvarjalnost je pomembna osebna, poslovna in družbena vrednota.

TiPovej! je izobraževalna organizacija s statusom mladinske organizacije v javnem interesu. Ukvarjamo se z razvijanjem idej in ustvarjalnega razmišljanja, z vzpostavljanjem ustvarjalnega okolja in s podporo ustvarjalnim posameznikom, organizacijam ter projektom.

V šolah, nevladnih organizacijah in podjetjih TiPovej! izvaja delavnice in treninge, s katerimi udeležencem pomagamo poiskati lastno ustvarjalnost, jih učimo ustvarjalno razmišljati in s skupinskim delovanjem iskati nove rešitve.

Strah pred neuspehom ni nič neobičajnega - potrebno ga je premagati.

TiPovej! je za mlade odlična izhodiščna točka za osebni uspeh. Pomaga jim na poti k samouresničitvi, tako, da jih nauči ustvarjalno razmišljati in uresničevati ideje ter jih opogumiti za postavljanje ambicioznih ciljev in uresničevanje sanj.

TiPovej! skozi nacionalne in mednarodne projekte, samostojno in v partnerstvih uporablja metode neformalnega in izkustvenega učenja, promovira ustvarjalnost kot vrednoto in pomaga ljudem k samouresničitvi. Sodelujemo pri pripravi in izvedbi študijskih obiskov ter treningov.

V neformalnem izobraževanju, delu z mladimi in vzpodbujanju ustvarjalnosti že od leta 1999

TiPovej! deluje v skladu s strategijo Evropa 2020. Ta izpostavlja ključne kompetence, kjer sta na prvem mestu osebna izpolnitev in osebni razvoj skozi vse življenje.

TiPovej! - Zavod za ustvarjalno družbo je bil ustanovljen leta 2005, z namenom širjenja kulture ustvarjalnosti, usposabljanja za uresničevanje idej in prispevanja k oblikovanju ustvarjalne družbe. Pred tem - od leta 1999 – je TiPovej! deloval kot projekt Urada RS za mladino.

Leta 2007 je TiPovej! soustanovil mednarodno Evropsko mrežo UNIQUE – United for Innovation and Quality in Education, katere poslanstvo je podpora vseživljenjskemu učenju, s pristopi neformalnega in priložnostnega učenja z namenom razvijanja demokracije in aktivnega državljanstva na vseh nivojih.

Upati si, pomeni uspeti.

TiPovej! verjame, da imajo ljudje, ki znajo jasno predstaviti svoje ideje več možnosti za uspeh. Več ljudi je sposobnih uresničiti svoje ideje, bolj razvita in uspešna je družba.

TiPovej! želi Slovenijo narediti ugodno za uresničevanje idej, ustvariti družbeni prostor, kjer se bodo dobre ideje spreminjale v projekte, v organizacije in se uresničevale. Vzpostaviti in vzdrževati hočemo okolje, ki je varno, tolerantno in prijazno do sprejemanja ter uresničevanja idej.

NAČIN DELA

1. Zakonitosti neformalnega učenja

Neformalno učenje je vedno namerno, oblikovano z vnaprej določenimi učnimi cilji ter učno potjo, s katero naj bi te cilje dosegli.  Udeleženci sami določijo učne cilje ali pa pri njihovem določanju aktivno sodelujejo. Vloga »učenca« prehaja v vlogo »učitelja« in obratno.

2. Poudarek je na razvijanju posameznikovih potencialov

Izobraževalni proces spodbuja in omogoča udeležencem doseči vse potrebne vrednote, sposobnosti, znanje in razumevanje, ki jih potrebujejo v življenju.  Prav tako jih navdaja s samozaupanjem in ustvarjalnostjo v vseh življenjskih okoliščinah.

3. Način dela je učenje, ki spodbuja 3 ključne kompetence:

USTVARJALNO RAZMIŠLJANJE

je osnovna človekova lastnost, ki z našim načinom dela postane veščina in prednost.

PODJETNOST IN POGUM

je akcija, ko si upaš uresničiti svojo idejo, ko si upaš povedati svoje mnenje.

UČENJE UČENJA

pomeni zavedanje samega sebe kot učenca, motivacija za učenje, zastavljanje učnih ciljev ...

4. TiPovej! delavnice prispevajo k osebnosti rasti posameznega udeleženca ter k izboljšanju vzdušja in povezanosti v skupini.

5. Atributi izvedbe:

  • izkustveno in neformalno učenje,
  • aktivno sodelovanje,
  • ustvarjalno reševanje,
  • odprto in dostopno komuniciranje, 
  • domišljen proces in izvedba.

Novice

Šola za lajf počitnice 2016 - POGUMNI. KREATIVNI. PODJETNI.

5 dnevni program za najstnike in najstnice, katerim nova znanja, spodbudo za razmišljanje izven okvirjev, motivacijo za naprej dajo podjetniki in uspešni posamezniki.

Šola za lajf počitnice 2016 

POGUMNI. KREATIVNI. PODJETNI.

 

Za koga: za otroke zadnje triade OŠ.

Kdaj: od ponedeljka 22.  do petka 26. avgusta, od 9. do 16. ure  Zaključek v petek  ob 16. uri s predstavitvijo staršem.

Kje: Četrtni Mladinski center Bežigrad, Vojkova ulica 73, Ljubljana

Zakaj: za spodbujanje ustvarjalnega razmišljanja,  podjetnosti in timskega duha.  Za postavljanje ambicioznih ciljev. Za uresničevanje sanj.

Vsak dan nova tema:
Inspiracija. Zgodba nekoga, ki je uspel uresničiti svoje sanje.
Moje sanje. Mlade spodbudimo, da razmišljajo o svojih sanjah in ambicijah.
Imam idejo. Učenje ustvarjalnega razmišljanja, iskanje idej.       
Moja ideja je moja priložnost. Znanje za razvoj posamezne ideje.           
Ideja se predstavi. Veščine javnega nastopanja.

Kako: vsak dan začnemo z zajtrkom in načrtom dneva, za tem obdelamo temo z mentorjem. Po kosilu sledi praktično delo ali obisk organizacije povezane s temo.

Mentorji:   Marin Medak, najmlajši kapitan veslaške posadke, ki je prečkala  Atlantik in edini Slovenec, ki je opravil to pot. Matej Feguš, direktor in lastnik podjetja za izdelavo ergonomskih stolov Donar. Andrej Mercina, arhitekt ter ustanovitelj in direktor biroja Trije arhitekti, pisec kolumne o kreativnosti v Delu. Leon Magdalenc, strokovnjak za javno nastopanje, avtor mnogo člankov o televiziji, radiu, medijskih nastopih in komunikacijskih vprašanjih. Tadej Zajšek, strateški svetovalec in strokovnjak za digitalni marketing, podjetnik od otroštva. Ksenja Perko,  motivatorka in trenerka za uresničevanje idej, direktorica Mladih Zmajev in Sonja Čandek, mladinska delavka, vodja TiPovej!

Prispevek: 100 EUR  (z zbranimi sredstvi poskrbimo za zdravo prehrano in program), na voljo so štipendije.

Prijave zbiramo na : goo.gl/WWzCzO ali na tipovej@siol.net

Dodatne informacije na 041 772 705 ali na tipovej@siol.net

www.facebook.com/pogumnikreativnipodjetni.

Soorganizacija Šole za Lajf- počitnice 2016: Mladi Zmaji, CEED Slovenija in TiPovej!Zavod.

Več

Zelena Ljubljana

Si kdaj želiš spremeniti svet okoli sebe?

Več

ZELENA LJUBLJANA

Mesto, kjer vsak svoj prostor najde

Več