VSAKA GLAVA JE LOHK ZLATA JAJCA!
Dobrodošli v svetu delavnic, treningov in svetovanj za razvoj ustvarjalnosti, generiranje in uresničevanje idej ter za učenje učenja.
DELAJ TISTO, KAR TI GOVORI SRCE.

TiPovej! je izobraževalni center za ustvarjalnost, podjetnost, pogum in učenje.

Dobrodošli v svetu delavnic, treningov in svetovanj za razvoj ustvarjalnosti, generiranje in uresničevanje idej ter za učenje učenja.

TiPovej! vzpodbuja drugačnost, inovativnost in ustvarjanje. Smo svetovalci za motiviranje sodelavcev, dijakov, partnerjev. Učimo vas prepoznavati znanje in dosežke pri zaposlenih, sodelujočih, udeležencih.

Pomagamo posameznikom, nevladnim organizacijam, podjetjem in šolam, da postanejo uspešne in zadovoljne. Kako lahko pomagamo vam?

Ustvarjalnost je pomembna osebna, poslovna in družbena vrednota.

TiPovej! je izobraževalna organizacija s statusom mladinske organizacije v javnem interesu. Ukvarjamo se z razvijanjem idej in ustvarjalnega razmišljanja, z vzpostavljanjem ustvarjalnega okolja in s podporo ustvarjalnim posameznikom, organizacijam ter projektom.

V šolah, nevladnih organizacijah in podjetjih TiPovej! izvaja delavnice in treninge, s katerimi udeležencem pomagamo poiskati lastno ustvarjalnost, jih učimo ustvarjalno razmišljati in s skupinskim delovanjem iskati nove rešitve.

Strah pred neuspehom ni nič neobičajnega - potrebno ga je premagati.

TiPovej! je za mlade odlična izhodiščna točka za osebni uspeh. Pomaga jim na poti k samouresničitvi, tako, da jih nauči ustvarjalno razmišljati in uresničevati ideje ter jih opogumiti za postavljanje ambicioznih ciljev in uresničevanje sanj.

TiPovej! skozi nacionalne in mednarodne projekte, samostojno in v partnerstvih uporablja metode neformalnega in izkustvenega učenja, promovira ustvarjalnost kot vrednoto in pomaga ljudem k samouresničitvi. Sodelujemo pri pripravi in izvedbi študijskih obiskov ter treningov.

V neformalnem izobraževanju, delu z mladimi in vzpodbujanju ustvarjalnosti že od leta 1999

TiPovej! deluje v skladu s strategijo Evropa 2020. Ta izpostavlja ključne kompetence, kjer sta na prvem mestu osebna izpolnitev in osebni razvoj skozi vse življenje.

TiPovej! - Zavod za ustvarjalno družbo je bil ustanovljen leta 2005, z namenom širjenja kulture ustvarjalnosti, usposabljanja za uresničevanje idej in prispevanja k oblikovanju ustvarjalne družbe. Pred tem - od leta 1999 – je TiPovej! deloval kot projekt Urada RS za mladino.

Leta 2007 je TiPovej! soustanovil mednarodno Evropsko mrežo UNIQUE – United for Innovation and Quality in Education, katere poslanstvo je podpora vseživljenjskemu učenju, s pristopi neformalnega in priložnostnega učenja z namenom razvijanja demokracije in aktivnega državljanstva na vseh nivojih.

Upati si, pomeni uspeti.

TiPovej! verjame, da imajo ljudje, ki znajo jasno predstaviti svoje ideje več možnosti za uspeh. Več ljudi je sposobnih uresničiti svoje ideje, bolj razvita in uspešna je družba.

TiPovej! želi Slovenijo narediti ugodno za uresničevanje idej, ustvariti družbeni prostor, kjer se bodo dobre ideje spreminjale v projekte, v organizacije in se uresničevale. Vzpostaviti in vzdrževati hočemo okolje, ki je varno, tolerantno in prijazno do sprejemanja ter uresničevanja idej.

NAČIN DELA

1. Zakonitosti neformalnega učenja

Neformalno učenje je vedno namerno, oblikovano z vnaprej določenimi učnimi cilji ter učno potjo, s katero naj bi te cilje dosegli.  Udeleženci sami določijo učne cilje ali pa pri njihovem določanju aktivno sodelujejo. Vloga »učenca« prehaja v vlogo »učitelja« in obratno.

2. Poudarek je na razvijanju posameznikovih potencialov

Izobraževalni proces spodbuja in omogoča udeležencem doseči vse potrebne vrednote, sposobnosti, znanje in razumevanje, ki jih potrebujejo v življenju.  Prav tako jih navdaja s samozaupanjem in ustvarjalnostjo v vseh življenjskih okoliščinah.

3. Način dela je učenje, ki spodbuja 3 ključne kompetence:

USTVARJALNO RAZMIŠLJANJE

je osnovna človekova lastnost, ki z našim načinom dela postane veščina in prednost.

PODJETNOST IN POGUM

je akcija, ko si upaš uresničiti svojo idejo, ko si upaš povedati svoje mnenje.

UČENJE UČENJA

pomeni zavedanje samega sebe kot učenca, motivacija za učenje, zastavljanje učnih ciljev ...

4. TiPovej! delavnice prispevajo k osebnosti rasti posameznega udeleženca ter k izboljšanju vzdušja in povezanosti v skupini.

5. Atributi izvedbe:

  • izkustveno in neformalno učenje,
  • aktivno sodelovanje,
  • ustvarjalno reševanje,
  • odprto in dostopno komuniciranje, 
  • domišljen proces in izvedba.

Novice

»Pripravljeni. 1,2,3. Rišemo" DELAVNICA GRAFIČNEGA MODERIRANJA

Vabimo vas na zabavno in navdihujoče potovanje, na katerem bomo naleteli na presenetljiva odkritja in rezultate. Odklenili bomo ustvarjalnost in odprašili svoje sposobnosti vizualnega razmišljanja in delovanja.

Razmišljanje, delovanje in učenje v vizualnem jeziku. Grafični ali vizualni jezik je uporaba besed, oblik, barv in slik, s katerimi ilustriramo vsebino in ustvarimo pomen ter s tem podpremo prenos znanja in idej med nami.

Delavnica je namenjena moderatorjem, trenerjem, projektnim vodjem, projektnim managerjem, učiteljem, izobraževalcem …prijava…. http://goo.gl/forms/99vBHJHlnR

Za strokovnost in ustvarjalno učenje bo poskrbel odličen tandem Vande in Torbena, ki smo ju lansko leto spoznali na treningu Ready, Steady, Draw! na Madžarskem. Njun način dela nam je odprl nove možnosti za uporabo grafičnega jezika. Ta nam koristi pri izvedbi izobraževanj, pri zapisovanju rezultatov ali dogovorov na različnih dogodkih, s tem podpiramo strateške sestanke ipd.

Vanda Kovács, trenerka, mladinska delavka, ilustratorka – http://kisrigos.weebly.com Vanda je študirala mladinsko delo, komunikologijo in kulturni management na Madžarskem. Ves čas se predano uči vizualnega jezika, riše po prtičkih, deluje kot freelancerka, facilitatorka in grafična zapisovalka na različnih dogodkih.

Torben Grocholl, trener, moderator, grafični zapisovalec. Torben je študiral politične vede in komunikologijo na Dunaju in v Kopenhagnu. Trenutno živi v Avstriji in dela kot freelance trener in facilitator na polju mladinskega  dela v Evropi.

 

Delovni jezik: Delavnica bo potekala v angleškem jeziku.

 

Kdaj in kje:  17., 18. in 19. marec 2016 (četrtek popoldne od 13h do 17h, petek in sobota od 9h do 17h), v Ljubljani.

 

Cena:

•        210 EUR  neprofitni sektor

•        310 EUR  profitni sektor

 

 Dodatne informacije in prijave:                    

•        tipovej{afna}siol.net ali na T : 041/772-705 (Sonja)

 

Več

ZELENA LJUBLJANA

Mesto, kjer vsak svoj prostor najde

Več

NAŠ MAJHEN BIZNIS

Več izdelkov MOSA prodamo, več mladim bomo lahko pomagali, da uresničijo svoje sanje.

Več

POLETNA ŠOLA ZA POGUMNE, KREATIVNE IN PODJETNE

V življenju lahko narediš veliko. In mi smo tu, da ti pomagamo. Želimo vas navdahniti, da boste delali, kar si želite. Za pogumne. Za kreativne. Za podjetne.

Več