VSAKA GLAVA JE LOHK ZLATA JAJCA!
Dobrodošli v svetu delavnic, treningov in svetovanj za razvoj ustvarjalnosti, generiranje in uresničevanje idej ter za učenje učenja.
DELAJ TISTO, KAR TI GOVORI SRCE.

TiPovej! je izobraževalni center za ustvarjalnost, podjetnost, pogum in učenje.

Dobrodošli v svetu delavnic, treningov in svetovanj za razvoj ustvarjalnosti, generiranje in uresničevanje idej ter za učenje učenja.

TiPovej! vzpodbuja drugačnost, inovativnost in ustvarjanje. Smo svetovalci za motiviranje sodelavcev, dijakov, partnerjev. Učimo vas prepoznavati znanje in dosežke pri zaposlenih, sodelujočih, udeležencih.

Pomagamo posameznikom, nevladnim organizacijam, podjetjem in šolam, da postanejo uspešne in zadovoljne. Kako lahko pomagamo vam?

Ustvarjalnost je pomembna osebna, poslovna in družbena vrednota.

TiPovej! je izobraževalna organizacija s statusom mladinske organizacije v javnem interesu. Ukvarjamo se z razvijanjem idej in ustvarjalnega razmišljanja, z vzpostavljanjem ustvarjalnega okolja in s podporo ustvarjalnim posameznikom, organizacijam ter projektom.

V šolah, nevladnih organizacijah in podjetjih TiPovej! izvaja delavnice in treninge, s katerimi udeležencem pomagamo poiskati lastno ustvarjalnost, jih učimo ustvarjalno razmišljati in s skupinskim delovanjem iskati nove rešitve.

Strah pred neuspehom ni nič neobičajnega - potrebno ga je premagati.

TiPovej! je za mlade odlična izhodiščna točka za osebni uspeh. Pomaga jim na poti k samouresničitvi, tako, da jih nauči ustvarjalno razmišljati in uresničevati ideje ter jih opogumiti za postavljanje ambicioznih ciljev in uresničevanje sanj.

TiPovej! skozi nacionalne in mednarodne projekte, samostojno in v partnerstvih uporablja metode neformalnega in izkustvenega učenja, promovira ustvarjalnost kot vrednoto in pomaga ljudem k samouresničitvi. Sodelujemo pri pripravi in izvedbi študijskih obiskov ter treningov.

V neformalnem izobraževanju, delu z mladimi in vzpodbujanju ustvarjalnosti že od leta 1999

TiPovej! deluje v skladu s strategijo Evropa 2020. Ta izpostavlja ključne kompetence, kjer sta na prvem mestu osebna izpolnitev in osebni razvoj skozi vse življenje.

TiPovej! - Zavod za ustvarjalno družbo je bil ustanovljen leta 2005, z namenom širjenja kulture ustvarjalnosti, usposabljanja za uresničevanje idej in prispevanja k oblikovanju ustvarjalne družbe. Pred tem - od leta 1999 – je TiPovej! deloval kot projekt Urada RS za mladino.

Leta 2007 je TiPovej! soustanovil mednarodno Evropsko mrežo UNIQUE – United for Innovation and Quality in Education, katere poslanstvo je podpora vseživljenjskemu učenju, s pristopi neformalnega in priložnostnega učenja z namenom razvijanja demokracije in aktivnega državljanstva na vseh nivojih.

Upati si, pomeni uspeti.

TiPovej! verjame, da imajo ljudje, ki znajo jasno predstaviti svoje ideje več možnosti za uspeh. Več ljudi je sposobnih uresničiti svoje ideje, bolj razvita in uspešna je družba.

TiPovej! želi Slovenijo narediti ugodno za uresničevanje idej, ustvariti družbeni prostor, kjer se bodo dobre ideje spreminjale v projekte, v organizacije in se uresničevale. Vzpostaviti in vzdrževati hočemo okolje, ki je varno, tolerantno in prijazno do sprejemanja ter uresničevanja idej.

NAČIN DELA

1. Zakonitosti neformalnega učenja

Neformalno učenje je vedno namerno, oblikovano z vnaprej določenimi učnimi cilji ter učno potjo, s katero naj bi te cilje dosegli.  Udeleženci sami določijo učne cilje ali pa pri njihovem določanju aktivno sodelujejo. Vloga »učenca« prehaja v vlogo »učitelja« in obratno.

2. Poudarek je na razvijanju posameznikovih potencialov

Izobraževalni proces spodbuja in omogoča udeležencem doseči vse potrebne vrednote, sposobnosti, znanje in razumevanje, ki jih potrebujejo v življenju.  Prav tako jih navdaja s samozaupanjem in ustvarjalnostjo v vseh življenjskih okoliščinah.

3. Način dela je učenje, ki spodbuja 3 ključne kompetence:

USTVARJALNO RAZMIŠLJANJE

je osnovna človekova lastnost, ki z našim načinom dela postane veščina in prednost.

PODJETNOST IN POGUM

je akcija, ko si upaš uresničiti svojo idejo, ko si upaš povedati svoje mnenje.

UČENJE UČENJA

pomeni zavedanje samega sebe kot učenca, motivacija za učenje, zastavljanje učnih ciljev ...

4. TiPovej! delavnice prispevajo k osebnosti rasti posameznega udeleženca ter k izboljšanju vzdušja in povezanosti v skupini.

5. Atributi izvedbe:

  • izkustveno in neformalno učenje,
  • aktivno sodelovanje,
  • ustvarjalno reševanje,
  • odprto in dostopno komuniciranje, 
  • domišljen proces in izvedba.

Novice

Program za uresničevanje idej mladih v Ljubljani v Mestnem inkubatorju Mladih zmajev

Tudi letos TiPovej! sodeluje z Mladimi zmaji v programu “Kaj je dobro in je lahko še boljše?”

Program za uresničevanje idej mladih v Ljubljani v Mestnem inkubatorju Mladih zmajev

Tudi letos TiPovej! sodeluje z Mladimi zmaji v programu “Kaj je dobro in je lahko še boljše?” V mestu, v tvoji četrtni skupnosti, na ulici, pred blokom, na igrišču? Pripelji svojo idejo, da ji pomagamo do uresničitve in soustvarjaj utrip mesta. Prijavi se do 15.10.2017 ob 12h!

Program “Kaj je dobro in je lahko še boljše?” je usposabljanje, mentorstvo in finančna podpora za aktivne mlade od 18. do 29. leta, ki z zamišljenimi idejami izboljšujete kakovost življenja in širite dobro v mestu. TiPovej! skrbi za potek delavnic in mentorski proces, program pa poteka od novembra do aprila in obsega:
-    3 x 3 ure delavnic s strokovnjaki za uresničevanje idej,
-    5 individualnih mentorskih ur s skrbno izbranimi mentorji, ki so bili tudi sami nekoč mladi :),
-    za izbranih do 10 projektov ob koncu usposabjanja od 200€ do 1000€ sofinanciranja izvedbe.

 


Prijavnica je res simpl, poglej. Časa za prijavo imaš do 15.10.2017 ob 12h!

Namig za ideje:
•    Ljubljana je zelena prestolnica (ideje, ki spodbujajo in širijo trajnostno razmišljanje in način življenja)
•    Mladi za mlade (so-oblikuj program za mlade med letom ali počitnicami v ljubljanskih mladinskih centrih)
•    Medgeneracijsko povezovanje (združuj generacije in svetove)

Kaj ti udeležba v programu “Kaj je dobro in je lahko še boljše?” prinaša:
-    pot do življenjske in profesionalne izkušnje,
-    pot do dela ali službe,
-    pot do prispevanja k boljši kakovosti življenja v mestu.

V Mestnem inkubatorju Mladih zmajev ideje spreminjamo v projekte in pomagamo pri njihovi uresničtvi. Najprej prijaviš idejo, ki jo skozi delavnice, diskusije in zabavo zbrusimo do konkretnega projekta. Vse projekte bo nato premislila komisija v sestavi strokovnjakov s področja mladine, podjetništva in prostora: Uroš Skrinar, direktor MOVIT, Nacionalne agencije programa Erasmus+; področje Mladina, Barbara Bregar - Mrzlikar, direktorica CEED - Zavod mreža podjetništva in Alenka Korenjak, članica kolektiva Prostorož. Komisija bo izbrala največ 10 projektov za izvedbo, ki bo potekala v sodelovanju z drugimi javnimi zavodi Mestne občine Ljubljana in nevladnimi organizacijami, ki delujejo za mlade in boljšo kakovost živjenja.

Kriteriji na podlagi katerih se vsak projekt ocenjuje:
-    uresničljivost načrta za izvedbo,
-    pozitivni učinki na mesto,
-    možnost širše uporabe projekta,
-    zavzetost prijavitelja.

Prijavi se, širi dobro in soustvarjaj utrip mesta. Tvoja ideja je pomembna, uresniči jo!

Prijave do 15.10.2017 ob 12h.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Več

ŠIRIMO VIRUS POZITIVNEGA POIZVEDOVANJA

Projekt Zelena Ljubljana prehaja v drugo fazo izvedbe, v kateri bomo pobude mladih spreminjali v mikro projekte, najboljše nagradili s štipendijo in pomagali k njihovi uresničitvi.

Več

Osebni model razvoja–za katere delodajalce sem zanimiv/a in zakaj?

Interaktivno predavanje o prepoznavanju kariernih potencialov posameznika preko orodja osebnega poslovnega modela. Razišči in razumi svojo vrednost in najdi delo pri pravem delodajalcu namesto, da...

Več

Šola za lajf počitnice 2016 - POGUMNI. KREATIVNI. PODJETNI.

5 dnevni program za najstnike in najstnice, katerim nova znanja, spodbudo za razmišljanje izven okvirjev, motivacijo za naprej dajo podjetniki in uspešni posamezniki.

Več